no-img

نرم افزار افزایش بازدید سایت پرشیا آی پی persia IP

صفحه جدا

تنظیمات سایت شما


تنظیمات سایت شما

all_setting_persiaip_ir تنظیمات سایت شما all Setting persiaip ir 1

در این بخش کلیه تنظیمات بازدید سایت یا وبلاگ خود را انجام می دهید به شرح زیر:

 • کادر بالا: در کادر بالا میزان IP موجود شما (میزان IP موجود بر اساس Ram و سیستم شما تعیین می شود) اعلام شده به رنگ سبز و زمان مصرف نیز بر اساس تعدا IP تعیین شده برای سایت ضربدر مدت زمان مصرف مساوی با مصرف زمان کل برای هر سایت است.
 • سایت من: آدرس سایت یا وبلاگ خود را با یکی از نمادهای زیر وارد کنید:
 • //:http یا //:https
 • ترافیک روزانه: تعیین ترافیک روزانه سایت، که میزان حداکثر آن جلوی کادر به رنگ سبز نوشته شده است.
 • مدت زمان در سایت من: تعیین مدت زمان ماندن در سایت از ۰ الی ۳۰۰ ثانیه (بایستی با زمان مصرف موجود شما همخوانی داشته باشد)
 • مخفی کردن تنظیمات/نمایش بیشتر تنظیمات
 • تنظیمات بخش های دیگر شامل موارد زیر هستند:
 • منبع ترافیک
 • زیر صفحه
 • کلیک همتا
 • پاپ آپ
 • منطقه ترافیک

*******

 

 

توجه: در این بسته نرم افزاری دو نرم افزار وجود دارد شامل موارد زیر:

۱- Persiaip: نرم افزار اصلی

۲- Persiaiptest: نرم افزار مکمل جهت تست

“شایان ذکر است دو نرم افزار بایستی در یک پوشه کنار همدیگر باشند تا بتوانید از آدرس سایت یا وبلاگ خود تست بگیرید”