no-img

نرم افزار افزایش بازدید سایت

صفحه جدا

تنظیمات پاپ آپ


po_up_persiaip_ir تنظیمات پاپ آپ po up persiaip ir 1

تنظیمات پاپ آپ به شرح زیر صورت می گیرد:

  • فعال سازی پاپ آپ: جهت فعال سازی بایستی تیک این گزینه را بزنید
  • نسبت پاپ آپ: تا ۲۰% قابل تنظیم است
  • اجازه داده شود جهت مشاهده دومین صفحه پاپ آپ: با فعال سازی این گزینه صفحه پاپ آپ نیز بازدید می شود

توجه: بازدید پاپ آپ جهت جلوگیری از اختلال در امر بازدید گذاشته شده است و عملا بسیار کمتر از ۱% بازدید خواهد شد، توصیه می شود حداکثر روی ۵% قرار گیرد

در نهایت روی دکمه تایید کلیک نمایید تا اطلاعات ذخیره شود